TEL: 06 417 19 399

 

IS Uw Pc of Laptop gecrasht?

En staat er belangrijke data op?
zoals documenten foto's etc.!

DESAMcomputer kan de verloren data voor u terug halen (recoveren).

Voor 75 Euro haal ik bijna al Uw data terug.

Prijs is Exclusief nieuwe disk en btw.

Mail of bel voor een afspraak

Meer met Uw PC doen?

DESAMcomputer geeft ook prive les aan huis.

Algemene Voorwaarden

Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn de ICT~Office voorwaarden en bijbehorende modules van toepassing, gedeponeerd d.d. 14 januari 2009 bij de Kamer van Koophandel te Midden-Nederland onder nummer 30174840.

Deze voorwaarden en modules worden desgewenst bij iedere overeenkomst meegezonden, zijn te raadplegen op de website en worden op verzoek toegezonden.

Hieronder kunt u de algemene voorwaarden en alle modules downloaden.

Module Algemeen

•Module 1: Licentie voor programmatuur
•Module 2: Ontwikkeling van programmatuur
•Module 3: Onderhoud van programmatuur
•Module 4: Application service provision, software as a service en computerservice
•Module 5: Ontwikkeling en onderhoud van een website
•Module 6: Webhosting
•Module 7: Detacheringsdiensten
•Module 8: Opleidingen en trainingen
•Module 9: Advisering, consultancy en projectmanagement
•Module 10: Overige diensten
•Module 11: Verkoop van ICT-, telecommunicatieen kantoorapparatuur en andere zaken
•Module 12: Verhuur van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
•Module 13: Onderhoud van ICT-, telecommunicatie- en kantoorapparatuur
•Module 14: Toegang tot internet
•Module 15: Telecommunicatiediensten
•Module 16: Financiering en leasing van ICT


Copyright © DESAM-computers Disclaimer - Voorwaarden