TEL: 06 417 19 399

 

IS Uw Pc of Laptop gecrasht?

En staat er belangrijke data op?
zoals documenten foto's etc.!

DESAMcomputer kan de verloren data voor u terug halen (recoveren).

Voor 75 Euro haal ik bijna al Uw data terug.

Prijs is Exclusief nieuwe disk en btw.

Mail of bel voor een afspraak

Meer met Uw PC doen?

DESAMcomputer geeft ook prive les aan huis.

Disclaimer,

Juistheid van de aangeboden informatie:
Ondanks de constante zorg en aandacht die DESAM-computers besteedt aan de samenstelling van de website, is het mogelijk dat de gepubliceerde informatie onvolledig en/of onjuist is. Fouten, ook in de gegevensverwerking, kunnen niet altijd worden voorkomen. DESAM-computers kan er niet voor instaan dat de op de website gepresenteerde informatie geschikt is voor het doel waarvoor u het raadpleegd. Alle informatie en adviezen worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Aansprakelijkheid:
DESAM-computers sluit alle aansprakelijkheid uit voor directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid om de website te kunnen raadplegen. DESAM-computers is ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van de website is verkregen.

Wijzigingen:
De informatie op deze website wordt regelmatig gewijzigd. Eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.


Copyright © DESAM-computers Disclaimer - Voorwaarden